Հարսանեկան ամբողջ
օրվա կոորդինացում

3 կոորդինատոր

 • Հարսանեկան ամբողջ օրվա ժամանակացույցի(time list) կազմում և վերահսկում
 • Մասնագետների աշխատանքի կոորդինացիա հարսանիքի ամբողջ օրվա ընթացքում
 • Հյուրերի տեղավորում
 • Արտիստների դիմավորում
 • Իրենց աշխատանքի դիմաց վճարում մասնագետներին` որոնց վարձատրությունը կատարվելու է միջոցառման օրը

Հարսանեկան բանկետի կոորդինացում

3 կոորդինատոր

 • Հարսանեկան բանկետի կազմում և անցկացում
 • Բանկետի ընթացքում մասնագետների աշխատանքի վերահսկում
 • Հյուրերի տեղավորում
 • Արտիստների դիմավորում
 • Իրենց աշխատանքի դիմաց վճարում մասնագետներին` որոնց վարձատրությունը կատարվելու է միջոցառման օրը

Հյուրերի տեղավորում

3 կոորդինատոր

 • Հյուրերի տեղավորում

 

 

ՊԱՏՎԻՐԵԼ ՀԱՐՍԱՆԻՔԻ ԿՈՈՐԴԻՆԱՑՈՒՄ

 

 

 

Կոորդինատորների նվազագույն կազմը 3-ն է: Մասնագետների քանակը Ձեր հարսանիքի օրը կախված է տարածքից և հյուրերի քանակից: Մասշտաբային հարսանիքին հյուրերի հարմարավետ տեղավորումը ապահովելու համար մենք խորհուրդ ենք տալիս հրավիրել հավելյալ մասնագետների: Յուրաքանչյուր հավելյալ մասնագետի արժեքը 5000 ՀՀ դրամ: